Aquests són alguns dels retalls de premsa que hem pogut recopil.lar:
 
Diari Regió 7 del 28.07.2003 - resultats resisténcia Masquefa
"El Sesrovirenc" de Octubre de 2003
Entrevista David Vilanova a el "Sesrovirenc" de Desembre de 2003
Revista Autohebdo Sport 06.12.2003
El Periódico de Catalunya   04.01.2004
Revista Autohebdo Sport 31.04.2004
"El mundo deportivo" - 18.03.2005
Auto Hebdo Sport 15.09.2005
"El mundo deportivo" - 16.09.2005
"El Sesrovirenc" de Febrer de 2006
CARTA REBUDA DE L'ALCALDE DE SANT ESTEVE
"Diari del Baix Llobregat Nord" nº115 Febrer 2006
 CARTA SALUTACIÓ NOU ALCALDE SR.ENRIC CARBONELL JORBA
Revista Autohebdo Sport 07.12.2006
Revista Autohebdo Sport 21.03.2007
Revista Autohebdo Sport 29.05.2007
Revista Autohebdo Sport 26.06.2007
Revista Autohebdo Sport 25.09.2007
Diari "La Bústia" nº5 - Març 2008
Diari "La Bústia" nº6 - Abril 2008
Diari "La Bústia" nº7 - Maig 2008
Diari "La Bústia" nº9 - Juliol - Agost 2008
Diari "La Bústia" nº11 - Octubre 2008
 
 
 

 

 
 
TORNAR